2024.07.18, Csütörtök

Közös érdek a mérőórák megóvása

kormanyhivatal.hu

2016.07.15. 11:55

„Óvja mérőóráját” miben is segít nekünk, állampolgároknak ez a kis prospektus?

A fogyasztásmérőkkel (víz-, gáz- és villanyórákkal, távhőmérőkkel) kapcsolatos tudnivalókra hívta fel a figyelmet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Megyeháza Palóc termében. A MEKH „Óvja mérőóráját” című kiadványában tudatja a fogyasztásmérőkkel és azok ellenőrzésével kapcsolatos információkat. A Nógrád Megyei Kormányhivatal és a MEKH együttműködnek, hogy minél szélesebb fogyasztói körhöz eljuttassák a kiadványt, illetve az abban szereplő fontos információkat.

 

A tájékoztatón részt vett dr. Kolozsi Sándor, a MEKH Fogyasztóvédelmi Főosztályának vezetője, Scherer Zsolt, a MEKH sajtószóvivője, Szomszéd Tamás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának főosztályvezetője.

Scherer Zsolt elmondta, hogy valójában miért is fontos az „Óvja mérőóráját!” című kiadvány és miért kell a benne szereplő információkról feltétlenül tudniuk az állampolgároknak. Magyarországon mintegy 15 millió fogyasztásmérő van a szolgáltatók birtokában. A fogyasztóknak ezek alapján bocsátják ki a számlákat a közműszolgáltatók, s évente közel 1500 panaszos ügyet kezel a hivatal.

A szóvivő fontosnak nevezte a tudatos fogyasztói magatartást. Egyrészt azért, hogy mindenki meg tudja védeni az érdekeit, tisztában legyenek azzal, hogy kihez kell fordulniuk, ha panaszuk van. Másrészt azért is, hogy tudják azt, hogy nekik milyen kötelezettségük van. Ezek után dr. Kolozsi Sándor mutatta be részletesen a kiadványt. Elsőként arra a kérdésre adta meg a választ, hogy miben is segít nekünk, állampolgároknak ez a kis prospektus. Elmondta, hogy a MEKH fontos feladata a fogyasztók védelme, a hatáskörébe tartozó panaszok kivizsgálása. A benyújtott panaszok egy része szabálytalan vételezés megállapítására vonatkozik, amely miatt a közműszolgáltató kötbér, illetve a felmerült költségek megfizetésére szólítja fel a fogyasztót.
A kötbér a szabálytalan vételezés súlyos szankciója, amelynek célja, hogy a fogyasztókat visszatartsa a hasonló tevékenység végzésétől.
A szabálytalan vételezés fogalmát és műszaki tartalmát jogszabályok és a szolgáltatók üzletszabályzata határozza meg. Ez egy olyan tiltott tevékenység, amely élet-és balesetveszélyes, fenyegeti a vagyonbiztonságot. Mindemellett kárt okoz a szolgáltatónak és ezáltal a többi felhasználónak is. Fontos tudni, hogy a fogyasztónak kötelezettsége megóvni a fogyasztásmérőt, a mérési és vezetékrendszert, a plombákat, illetve a szolgáltató által elhelyezett egyéb jelzéseket. Elsődlegesen akkor válik szabálytalan vételezővé a fogyasztó, ha nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer problémáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát. Esetleg, ha eltávolítja, meghamisítja, vagy akár megrongálja a készülék vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit, és ezáltal lehetővé válik a méretlen vételezés (lopás) műszaki feltétele. Továbbá, ha valaki méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást, a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer megbontásával, esetleg megkerülésével. Végül ön akkor is szabálytalan vételezővé válik, ha a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre vagy visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.
A főosztályvezető tájékoztatást adott a szabálytalan vételezés bizonyításáról és következményeiről, valamint az ellenőrzés folyamatáról. Mivel a fogyasztásmérő berendezés az úgynevezett elosztói vezetékhálózatot üzemeltető szolgáltató tulajdona, így a szabálytalan vételezések felderítése érdekében a felhasználási helyeken a szolgáltató ellenőrzéseket végezhet, amely során a fogyasztó köteles együttműködni.
A szolgáltatónak arra is joga van, hogy az ellenőrzéseket előzetes bejelentések nélkül végezze. A felhasználó, képviselője vagy független tanú jelenlétében lehet lefolytatni az ellenőrzéseket, amelynek során a felhasználónak biztosítani kell a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést. Nagyon fontos tudni, hogy az ellenőrzést a felhasználó nem akadályozhatja meg! A tájékoztató végén dr Kolozsi Sándor kiemelte még, hogy amennyiben a szolgáltató által megállapított szabálytalan vételezést a fogyasztó nem ismeri el, illetve vitatja a kötbér kiszabását, panaszával először a szolgáltatóhoz kell fordulnia.
Beadványára a szolgáltatónak 15 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg, vagy az elutasító válasszal ön nem ért egyet, a MEKH-hez fordulhat írásbeli panaszával.

A kiadvány szélesebb körben elérhető a fogyasztóvédelmi főosztályokon keresztül, illetve a kormányablakokban, illetve a mekh.hu oldalon is.

 

forrás: kormanyhivatal.hu

fotó: kormanyhivatal.hu / Hüvösi Csaba